FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Informujemy, że firma DOMIX ​www.dobreokna.net​ M.Różycki Sp.j.,. otrzymała dofinansowanie w ramach projektu

„WSPARCIE PRZEDISĘBIORSTWA W ŚRODKACH OBROTOWYCH ZE WZGLĘDU NA SPADEK OBROTÓW ORAZ TRUDNĄ SYTUACJĘ, ZWIĄZANĄ Z PANDEMIĄ GRYPY COVID-19 NA ŚWIECIE W 2020 ROKU.”,

w ramach działania

3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020,

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr wniosku o dofinansowanie POIR.03.04.00-04-0065/20-00

Całkowita wartość dofinansowania wyniosła 41 912,85 zł (czterdzieścijedentysięcydziewięćsetdwanaście złotych 00/100).

Formularz
kontaktowy