Charakterystyka

System przeznaczony jest do konstruowania i wykonywania lekkich ścian osłonowych typu zawieszanego i wypełniającego.

Ekonomiczne profile uzyskano dzięki zoptymalizowaniu kształtu przekroju oraz dobraniu odpowiedniej grubości ścianki.

Duża liczba słupów i rygli dostępnych w systemie gwarantuje optymalne zużycie aluminium. Przy bardzo dużych obciążeniach wszystkie słupy można dodatkowo wzmocnić typowymi wewnętrznymi kształtownikami aluminiowymi, podnosząc wytrzymałość słupów.

Nieskomplikowana obróbka profili obniża pracochłonność, eliminuje wszelkiego typu wycięcia w bocznych płaszczyznach słupów.

Właściwą izolacyjność cieplną i akustyczną osiągnięto, dzięki zastosowaniu ciągłej przekładki termicznej wykonanej z izolującego materiału HPVC oraz profilowanym uszczelkom przyszybowym z EPDM.

Dzięki warstwowej budowie pasa nadprożowo-podokiennego, w którym zastosowano niepalne materiały takie jak wełna mineralna i płyty gipsowo-kartonowe, uzyskano klasyfikację ogniową w zależności od budowy F0,25(EI15)NRO, F0,5(EI45)NRO.

Akcesoria dostarczane z systemem, wsporniki i łączniki aluminiowe mocujące ścianę do konstrukcji budynku wykonane są ze stopu aluminium AlMgSi0,5F22.

Dokumentem odniesienia do deklarowania zgodności dla fasad pionowych w systemie MB-SR50 EFEKT jest Zharmonizowana Norma Europejska "PN-EN 13830 Ściany osłonowe – norma wyrobu", konstrukcje przeszklonych przekryć dachowych opartych na tym systemie objęte są natomiast Aprobatą Techniczną ITB nr AT-15-8158/2009

Zastosowanie
- konstrukcja bazująca na sprawdzonym systemie MB-SR50
- mocowanie specjalnie przygotowanego szkła za pomocą mechanicznych łączników
- duża gama kształtowników i akcesoriów do połączeń kątowych, symetrycznych i niesymetrycznych

Budowa
- kształtowniki o głębokości podstawowej 50 mm
- zaokrąglone zewnętrzne naroża dające efekt tzw. „soft-line”
- duża gama kształtowników i akcesoriów do połączeń kątowych, symetrycznych i niesymetrycznych

Szklenie
- szkło zespolone o grubości w zakresie 28-36 mm
- możliwość stosowania modułów ze szkłem pojedynczym i dociepleniem

Szczelność i izolacyjność
- izolacyjność termiczna w grupie 1 wg DIN 4108,
- odporność ogniowa dla pasów międzykondygnacyjnych do klasy EI-60
- pełna odporność na infiltrację wody i powietrza dzięki wypełnieniu przestrzeni pomiędzy taflami szkła tzw. silikonem pogodowym

Funkcjonalność i estetyka
- nowoczesny wygląd elewacji - efekt jednolitej szklanej płaszczyzny
- niewielka odległość pomiędzy taflami szkła: 20 mm
- estetyczne połączenia z drzwiami
- możliwość stosowania okien odchylnych na bazie systemu MB-SG50