Charakterystyka

W odpowiedzi na stale rosnące zapotrzebowanie na wyroby budowlane o wysokiej izolacyjności termicznej opracowane zostały systemy okienno-drzwiowe z przegrodą termiczną MB-70HI, MB-70US HI oraz ściana osłonowa na bazie okien MB-70CW HI. Ich konstrukcja jest oparta na sprawdzonych, rozbudowanych i cenionych systemach bazowych MB-70, MB-70US i MB-70CW.
Izolacyjność termiczna ram tych systemów jest znacznie większa niż izolacyjność ram systemów bazowych.

Dla konstrukcji systemu MB-70HI współczynnik Uf w zależności użytych profili i akcesoriów wynosi od 1,11 do 2,3 W/m2K. 

Podwyższenie izolacji termicznej uzyskuje się poprzez umieszczenie w centralnej, izolacyjnej komorze, powstałej przez połączenie przekładkami termicznymi profili aluminiowych, specjalnych wkładów izolacyjnych. Wkłady te dzięki niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła obniżają przepływ ciepła przez tą komorę. Centralne położenie wkładów ogranicza również konwekcję i promieniowanie termiczne.

Okna i drzwi systemu MB-70HI podobnie jak w przypadku systemu bazowego mogą być wykorzystywane  zarówno w zabudowie indywidualnej, jak i w fasadach aluminiowych, w przypadkach zastosowania jako wypełnienie ściany słupowo-ryglowej najwłaściwsze jest połączenie z systemem o podwyższonej izolacyjności termicznej MB-SR50 HI

System pozwala na stosowanie zestawów szybowych grubości od 21 mm do 57 mm w skrzydłach okien oraz od 12 mm do 48 mm w oknach stałych i skrzydłach drzwi. Tak szeroki zakres grubości wypełnień gwarantuje możliwość stosowania wszystkich typowych i niestandardowych szyb.

Duży wybór kolorów w palecie standardowej umożliwia zaspokojenie potrzeb najbardziej wymagających klientów. Powłoki kolorystyczne wykonywane są metodą lakierowania proszkowego lub anodowania.

System MB-70 jest podstawą rozwiązań o podwyższonej izolacyjności termicznej: MB-70 HI, MB-70US HI oraz fasady zimno-ciepłej na bazie okien MB-70CW HI.

Budowa
- 3-komorowe kształtowniki o sztywnej konstrukcji
- przegroda termiczna typu „omega” o szerokości 34 mm (okna) lub 24 mm (drzwi) i specjalnym kształcie
- specjalne wkłady w centralnej komorze kształtowników oraz między szybą, a profilami skrzydeł lub ościeżnic, podwyższające izolację termiczną
- tzw „dwukomponentowe” uszczelki z EPDM – elastyczne i doskonale izolujące
- kształtowniki dostosowane do montażu okuć zgodnych ze standardem EURO.

Szklenie
- grubość wypełnienia w zakresie 24 – 60 mm dla okien oraz 15 – 51 mm dla drzwi

Szczelność i izolacyjność
- wysoka izolacyjność termiczna: współczynnik przenikania ciepła przez profile Uf od 1,11 W/m2K (okna) do 2,3 W/m2K (drzwi)
- izolacyjność akustyczna, szczelność oraz inne parametry techniczne konstrukcji analogiczne, jak w systemie bazowym MB-70

Funkcjonalność i estetyka
- okna stałe lub otwierane do wewnątrz: rozwierane, uchylno-rozwierane, uchylno- przesuwne
- możliwość gięcia profili i budowy okien łukowych
- okna z tzw. „Ukrytym skrzydłem” (system MB- 70US HI)
- drzwi 1- lub 2-skrzydłowe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz
- możliwość budowy konstrukcji dwukolorowych: profile mogą mieć inny kolor od strony zewn. i inny od strony wewn.
- montaż w zabudowie indywidualnej lub w fasadzie MB-SR50 HI
- konstrukcja bazowa dla systemu fasady „zimno- ciepłej” MB-70CW HI

więcej na aluprof.pl