Charakterystyka

MB-45 jest nowoczesnym systemem aluminiowym, służącym do wykonywania nie wymagających izolacji termicznej elementów architektonicznej zabudowy wewnętrznej i zewnętrznej, np.: różnych typów ścianek działowych, okien, drzwi, w tym drzwi przesuwanych ręcznie i automatycznie, drzwi wahadłowych, wiatrołapów, witryn, boksów kasowych, gablot, konstrukcji przestrzennych.

Głębokość konstrukcyjna kształtowników okna wynosi: 45 mm (ościeżnica), 54 mm (skrzydło), a drzwi odpowiednio: 45 mm i 45 mm. Takie przyjęte głębokości kształtowników skrzydła i ościeżnicy dają efekt jednej płaszczyzny od strony zewnętrznej po zamknięciu - w przypadku okna i efekt zlicowanych powierzchni skrzydeł i ościeżnicy - w przypadku drzwi. Kształt profili pozwala uzyskać smukłe i wytrzymałe konstrukcje okien i drzwi.

Istotnym walorem systemu MB-45 jest możliwość gięcia profili, m.in. ościeżnic, skrzydeł i przewiązek, co umożliwia wykonanie różnego rodzaju łuków oraz konstrukcji łukowych.

Szczelność zapewniona jest dzięki stosowaniu specjalnych uszczelek z kauczuku syntetycznego EPDM, który gwarantuje odporność na starzenie podczas wieloletniej eksploatacji.

Cechą charakterystyczną systemu jest jego ścisłe powiązanie z systemami okienno-drzwiowymi MB-60 i MB-70. Uniwersalność i atrakcyjność systemu dodatkowo zwiększa możliwość dokonania wyboru pomiędzy kilkoma wariantami rozwiązań, w przypadku różnych szczegółów konstrukcyjnych, np. uszczelnienia dolnego skrzydeł drzwi, uszczelnień drzwi przesuwanych i wahadłowych, kształtu listew przyszybowych, kształtu i wysokości progów drzwiowych.

System pozwala na stosowanie zestawów szybowych grubości od 2 mm do 35 mm w skrzydłach okien oraz od 2 mm do 26 mm w oknach stałych i skrzydłach drzwi.

System MB-45 jest także podstawą do rozwiązań specjalnych: przegród i drzwi dymoszczelnych MB-45D (w klasie S30) oraz drzwi tzw. „wrębowych” MB-45S

Zastosowanie
konstrukcje bez izolacji termicznej: różnego typu ścianki działowe, okna, drzwi, witryny, gabloty, boksy kasowe itd. baza do rozwiązań specjalistycznych:
- przegród dymoszczelnych MB-45D,
- drzwi przesuwnych i wahadłowych
- drzwi wrębowych MB-45S

Budowa
kształtowniki o głębokości podstawowej 45 mm konstrukcja dostosowana do europejskich standardów okuć listwy z uszczelką opadającą (w MB 45D)

Szklenie
grubość wypełnienia w zakresie 2 - 26 mm dla drzwi i okien stałych oraz 2 - 35 mm dla okien otwieranych

Szczelność
MB-45D – dymoszczelność w klasie S30 dla drzwi i S60 dla przegród nie otwieranych

Funkcjonalność i estetyka

okna stałe lub otwierane do wewnątrz: rozwierane, uchylne, uchylno-rozwierane drzwi 1- lub 2-skrzydłowe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz, wahadłowe, przesuwne manualnie lub automatycznie możliwość gięcia profili i budowy konstrukcji łukowych

więcej na aluprof.pl