Charakterystyka

Z punktu widzenia ekologii i ze względów ekonomicznych zaletą okien z tworzyw sztucznych jest moż- liwość ponownego wykorzystania PVC. Globalny niedobór surowców wymaga umiejętnego obchodze- nia się z naszymi ograniczonymi zasobami naturalnymi – w trosce o środowisko. Wdrożenie systemu okiennego 70 mm – System_70mm nova – jest wyrazem naszego zaufania do idei powtórnego wykorzystania materiału pierwotnego.

- pewna inwestycja w przyszłość

- system okienny o 70 mm szerokości zabudowy

- niewidoczny, wewnętrzny, statyczny rdzeń usztywniający

- lepsza zgrzewalność profili, mocniejsze połączenia naroży

- podwyższona sztywność okna oraz mniejsze prawdopodobieństwo odkształceń profili

- wysoka izolacyjność cieplna i akustyczna

- innowacyjna technologia minimalizująca emisję CO2 oraz ograniczająca zużycie energii

- kontynuacja idei greenline

- stosowanie ekologicznych, bezołowiowych stabilizatorów cynkowo-wapniowych