Charakterystyka

Wciąż rosnące koszty energii wywierają bezpośred- ni wpływ na racjonalne gospodarowanie naszymi wyczerpującymi się zasobami naturalnymi. Inwesto- wanie w profile okienne KBE o 88 mm szerokości zabudowy jest wydatkiem, który się zwraca. Dzięki 6-komorowej technologii profili, możliwości zastosowa- nia szerokiego wachlarza pakietów szybowych wraz z szybami specjalnymi, KBE System 88_mm osiąga najwyższe wskaźniki techniczne. To pozwala z kolei znacznie zaoszczędnić na kosztach energii.

- 6-komorowa technologia profili. Dzięki zintegrowaniu innowacyjnego wzmocnienia stalowego uzyskuje się dodatkową 7 komorę, wpływającą na polepszenie izolacyjności cieplnej.

- Znaczna redukcja zużycia energii oraz emisji CO2, dzięki lepszym wskaźnikom izolacyjności cieplnej. Wartość Uf od 1,1 w wersji standardowej do 0,8 W(m2K) w wersji pasywnej.

- Możliwość zastosowania uszczelki środkowej – dodatkowa poprawa izolacyjności cieplnej oraz lepsza ochrona przeciwdeszczowa i przeciwwietrzna.

- Trwała ochrona środowiska naturalnego oraz oszczędność energii.

- Ochrona zasobów naturalnych dzięki powtórnemu wykorzystaniu materiału pierwotnego.

- Nowoczesny wygląd, perfekcyjne proporcje.

- Szerokie możliwości w wyborze kolorystyki.

- Ulepszona statyka - okna o większych wymiarach.

- Lepsza ochrona przed hałasem, również dzięki możliwości osadzenia szyb specjalnych.

- Profil stabilizowany bezołowiowymi związkami cynkowo-wapiennymi greenline.